Diensten

Grondwerk

Wij kunnen diverse werkzaamheden uitvoeren met onze graafmachines:

Fundering en bouwput uitgraven / Riolering aanleggen / Grind- en schelpenpaden aanleggen / Tuinen spitten / Sleuven graven voor nutsvoorzieningen / Drainage leggen / Hagen en schuttingen verwijderen / Trampoline ingraven / Vijvers en zwembaden graven / Oude bestrating verwijderen / Grondwerk voor bestrating / Grond afvoeren.

Containerverhuur en transport

Wij verhuren containers in diverse maten inclusief plaatsen en afvoeren. Tevens kunnen wij het transport van zand, grond,  grind,  mest e.d. verzorgen.

Gladheidsbestrijding

Wilt u uw bedrijventerrein ijs- en sneeuwvrij hebben? Dan bent u bij Thijs Janssen Didam aan het juiste adres. Voor zowel bedrijven, particulieren als de overheid zijn wij beschikbaar voor het sneeuwvrij maken van parkeerterreinen, stoepen, terreinen, laadruimtes, wegen e.d. Wij beschikken over sneeuwschuiven en strooimachines. Dit doen wij zowel op afroep als volgens contract.

Sloopwerkzaamheden

Wij verzorgen diverse sloopwerkzaamheden. Voorbeelden zijn muurwerken, schuren, loodsen, garages en verhardingen. Tevens zorgen wij voor de afvoer van het sloopafval en het netjes achterlaten van uw terrein. Heeft u plannen? Neem dan gerust contact op om te overleggen.

Diverse loonwerkzaamheden

Een voorbeeld van loonwerkzaamheden die wij verrichten is het transporteren en verwerken van mest.

Vragen of wilt u meer info?

Kijk ook eens op onze facebookpagina.